Polityka prywatności serwisu transfer-taxi.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z usług serwisu transfer-taxi.pl, prowadzonego przez Transfer Szostek Marcin.

 1. Administrator Danych Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu transfer-taxi.pl jest Transfer Szostek Marcin, NIP: 6521671556, mający swoją siedzibę pod adresem Kasprowicza 20, 43-502 Czechowice-Dziedzice, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców pod numerem [numer].
 2. Rodzaje Danych Osobowych i Cel Przetwarzania Serwis transfer-taxi.pl gromadzi dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do świadczenia usług. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody oraz w przypadkach, w których przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub wymagane przepisami prawa.

Podczas korzystania z serwisu transfer-taxi.pl mogą być zbierane następujące kategorie danych osobowych:

 • Imię i nazwisko
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Dane dotyczące płatności

Dane te są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z usług oferowanych przez serwis transfer-taxi.pl, w tym realizacji zamówień, kontaktu z Użytkownikami oraz rozpatrywania reklamacji.

 1. Udostępnianie Danych Osobowych Dane osobowe Użytkowników serwisu transfer-taxi.pl mogą być udostępniane podmiotom współpracującym, jedynie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług i realizacji zamówień. Dane te mogą być również przekazywane organom publicznym, jeżeli wymaga tego obowiązujące prawo.
 2. Bezpieczeństwo Danych Transfer Szostek Marcin podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. Działania te obejmują zabezpieczenia techniczne, organizacyjne oraz środki kontroli dostępu.
 3. Prawa Użytkowników Użytkownicy serwisu transfer-taxi.pl mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Mają również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz do przenoszenia danych.
 4. Kontakt W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Użytkownicy mogą kontaktować się z administratorem pod adresem e-mail: biuro@transfer-taxi.pl lub telefonicznie pod numerem +48 793 566 669.
 5. Zmiany w Polityce Prywatności Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Aktualna wersja Polityki Prywatności zawsze będzie dostępna na stronie transfer-taxi.pl.